укр eng

Новітні дослідження українського медійного середовища в рамках європейських стандартів (2009-2010)

Команда Європейського Союзу та Ради Європи розпочала діяльність восени 2008-го року. Діяльність відбувається за трьома напрямками: по-перше, через підтримку вдосконалення нормативно-правової бази діяльності медіа на всеукраїнському рівні, по-друге,  підвищення етичних стандартів журналістської професії, по-третє, сприяння діалогу між ЗМІ, місцевою владою та громадськістю.

Проект виконується на загальноукраїнському рівні, а також у шести  базових областях: Донецькій, Чернівецькій, Херсонській, Черкаській, Рівненській та Сумській.

Проект спирається на такі базові індикатори як відображення суспільної різноманітності, модель суспільного мовлення, рівень саморегуляції ЗМІ, правова культура, довіра громадян до ЗМІ, безпека журналістів.

Саме з метою дати відповідь на індикативні питання і виконується проект «Новітні дослідження українського медійного середовища в рамках європейських стандартів». Відповідають за цю частину проекту Асоціація «Спільний простір», Комітет «Рівність можливостей» та «Європа ХХІ». Зокрема, було здійснено:

1. Моніторинг найвпливовіших ЗМІ кожного регіону (телебачення, радіо, преса, інтернет) з питань, що свідчать про рівень відображення аудиторії та їх проблем, спроможність до саморегуляції, володіння професійнии та етичними стандартами, правову культуру тощо.

2. Анкетування місцевих експертів, журналістів та топ-менеджерів.

3. Фокус-групове дослідження аудторії місцевих ЗМІ.

Таким чином, результати дослідження дають змогу уявити реальний професійний рівень регіональних ЗМІ, ефективність їх комунікації з власною аудиторії, а також оцінку конкретних ЗМІ експертами, журналістами, топ-менеджерами та глядачами (читачами, слухачами, користувачами).

            Дослідження тривали:

1-ша хвиля: 1 квітня - 31 травня 2009 року.

2-га хвиля: 20 липня – 20 вересня 2010 року.

Головна мета проекту: Підвищити поінформованість громади щодо місцевих проблем через активізацію ролі медіа у громадському діалозі.

Звіт Донецьк

Звіт Рівне

Звіт Суми

Звіт Херсон

Звіт Черкаси

Звіт Чернівці