укр eng

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ за результатами моніторингу Інтернет-сайтів у Херсонській області (30 липня - 28 жовтня 2012)


З 30.07.2012 по 28.10.2012
Медiа: Інтернет
Регiон: Херсонська область

Коментар максимальих та мінімальних показників тональності.

Явним і незаперечним політичним інформаційним лідером херсонських Інтернет сайтів, на всьому протязі моніторингу була Партія Регіонів. Загальний обсяг інформації про неї склав 208122 знаки. Але тут же слід відзначити, що ця партія має й найвищий негативний рейтинг 89177 знаків. До речі цей показник є рекордсменом, він вищий за всі по ісій тональності та по всіх партіях.

На другому місці за обсягом інформації Об’єднана опозиція з показником 67757. При цьому її діяльність висвітлювалась переважно в нейтральному світлі – 49636 знаків, та в позитиві – 15065 знаків, і лише 3056 негативу. 58886 знаків про само висуванців, при чому майже вся інформація подана в нейтральному руслі – 53889, негативна інформація – 3661 знаки і лише 1236 знаків позитиву. КПУ має наступні показники: нейтральна інформація - 42964 знаки; негативна – 9202 і позитивна – 1578. УДАР нейтрально – 24470; позитивно – 9184 та негативно всього 662 знаки. Україна Вперед – нейтрально 24072 позитивно 2610  негативно.975.

Щодо інформації про владу то її взагалі дуже мало, переважно це інформація про діяльність місцевої влади, а конкретніше міського голови Херсону Володимира Сальдо та голови ОДА Миколи Костяка. Інформація про них подається переважно нейтрально, в форматі коротких ін форм повідомлень, інформація про уряд та президента згадуються дуже рідко. Справа в тому, що більшість інформації про владу була віднесена до політичної, тобто до Партії Регіонів.


Пріоритетність представлення

За великим рахунком, обидва сайти які були промонеторені, побудовані таким чином, що вся інформація на них постійно змінюється, тому не можна казати про особливу пріоритетність представлення за місцем розташування матеріалів. Всі матеріали мають однакові посилання та оформлення назв. Різниця скоріше в оформленні матеріалів, розмірі, наявності фото та відео матеріалів. Деякі матеріали виділяються окремо як головні новини доби, але при їх відборі враховуються не політичні уподобання редакції а резонансність події, її значення для читача. Як правило це головні економічні та соціальні події регіону, а вже на другому політичні.

Теми
Тема номер один, яка тала червоною стрічкою всіх тижнів, починаючи з 1 серпня, тобто з початку офіційного старту передвиборчої кампанії – це масове порушення владою та Партією Регіонів, скажемо широко, правил гри на виборах. Сюди ми віднесли всі матеріали про підкуп виборців, тиск на них, застосування адмінрессуру, тиск на політичних опонентів тощо. Ця тема лідирувала кожного тижня с початку старту кампанії. Наступна за популярністю тема: візити столичних політиків. За час моніторингу регіон відвідали багато політиків та посадовців від різних партій, включаючи президента, прем’єра, представників влади та опозиції.

Наступна тема – це іміджеві матеріали кандидатів – мажоритарнків, які постійно розміщували на сайтах свої статті або роздуми про ситуацію в регіоні.

Головний формат подачі інформації – новини та анонси. Новини бувають складні з описом додаткових пояснень та довідкової інформації та прості, невеличкі за розміром, які просто викладають події та факти. Крім того частину матеріалів можна віднести до репортажів, які описували наприклад візити керівництва держави. Траплялись і аналітичні статті, але їх загальна сукупна доля не була значною.
 

Спікери
Застосування спікерства в Інтернеті не так розповсюджено в Інтернеті, як в інших ЗМІ, але ряд політиків та посадовців часто цитувались журналістами. Серед політиків слід згадати Голову ОДА Миколу Костяка, міського голову Херсона Володимира Сальдо, Кандидатів в депутати Василя Федіна (ПР) Андрія Путілова (УДАР), Катерину Самойлик (КПУ) тощо.
Синхрони (пряма й непряма мова, якщо по ТБ)

Опис маніпуляцій та медіаефектів
Формат подачі інформації – новини та політична незаангажованість журналістів промоніторених сайтів головна причина низького рівня маніпуляцій. Хоча слід зазначити, що нерідко в інформаційних повідомленнях використовувалась іронія та сарказм. Виключенням є матеріали (хоча їх небагато) які можна віднести до замовних. Там маніпулятивні підходи використовуються більш регулярно.

 

Друга частина нашого звіту має містити:

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ (за весь період кампанії)

 

(3-5 речень)

Технічні особливості Інтернету визначають його політичні особливості. По перше великі можливості по розміщенню матеріалів прияють більш широкому та демократичному представленню інформації про всі політичні партії та кандидатів. На відміну від газет та телебачення, багато інформації про події пов’язані з менш рейтинговими кандидатами та партіями потрапляли на сайти. Крім того, політична незаангажованість журналістів сайтів, відсутність необхідності оплачувати матеріали, сприяє більшій неупередженості в подачі інформації та її об’єктивності. Одним словом, за нашими оцінками, на сьогоднішній день Інтернет сайти більше відповідають європейським стандартам доступу кандидатів до ЗМІ. Інше питання наскільки сьогодні виборець має доступ до Інтернету?

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 

Головні тенденції Херсонських Інтернет сайтів:

 

  1. Ті сайти які підлягали моніторингу, а це Площа Свободи та Херсонська Правда є незалежними ресурсами, журналісти яких вільно викладають побачене. Вони, як правило намагаються об’єктивно висвітлювати політичні події, які проходили в регіоні, тому, за великим рахунком, не відрізнялись у трактовках та висновках.
  2. Хоча слід зазначити, що періодично вони розміщували явно замовні матеріали, що відразу кидається в око, по перше через контрастність з іншими матеріалами.
  3. Перше твердження стосується і влади, якій не прописують деферамби, а намагаються максимально прозоро та доступно донести інформацію до громадян. Дуже часто Інтернет сайти дають зрозуміти виборцю, що конкретний матеріал про владу є агітаційним та політичним.
  4. До офіційного початку передвиборчої кампанії обидва сайти більше уваги приділяли суто політичним темам, тобто розповідям про політичні заходи, візити політиків, висловлювання та плани майбутніх кандидатів. Але початок передвиборчої кампанії змінив тематику, сайти стали більше писати про тиск з боку влади, незаконну агітацію за Партію Регіонів, підкуп виборців.
  5. Якщо розглянути висвітлення політичних подій двома сайтами окремо. Херсонська Правда більш активна і більш політизована. На ній розміщена значна більшість матеріалів. На Площі Свободи взагалі в серпні, на початку вересня спостерігалось зниження медіа активності. Крім того матеріали Херсонської Правди більш гострі та критичні до влади, вона постійно друкувала інформацію про ві факти порушень з боку влади, тому саме на цьому сайті переважна більшість критичних матеріалів про владу. Опозиція висвітлювалась владою більше в нейтральному ключі. Це ж стосується інших партій, які могли розмітити на цьому ресурсі власні заяви, оприлюднити факти, іншу інформацію.

Площа Свободи більш врівноважена, і взагалі надає перевагу висвітленню місцевих соціально-економічних та гуманітарних процесів. До подій політичних відноситься більш вибірково не з точки зору політичних симпатій, а з точки зору важливості та цікавості для читачів. Слід зазначити, що практично всі важливі події політичного життя регіону не залишились без уваги обох сайтів.

  1. Якщо аналізувати всю структуру матеріалів, то на Херсонській Правді частка політичного контенту складає близько 70%, а на Площі Свободи близько 40%.

Лідером журналістських симпатій на обох сайтах була Партія Регіонів, але як було казано вище інформація про неї подавалась переважно в негативному форматі. На другому місці Батьківщина з великим відставанням, майже в три рази. Такий відрив пов'язаний з двома причинами. По перше, до Партії Регіонів ми віднесли левову частку інформації про владу,  саме ту яка розповідає про її досягнення та далекі плани. Крім того таке розподілення інформації про партії свідчить про низьку активність опонентів. Як було сказано вище, сайти практично не пропускають серйозних інформаційних приводів, а значить ПР створила їх значно більше, тобто це не є свідченням обмеження дотупу до інформації. Будь які заходи Свободи, УДАРУ, КПУ, резонансні заяви їх лідерів були відмічені сайтами.

На закінчення дамо цифри співвідношення інформації між владою та опозицією.

Партія Регіонів – 208122, Опозиція (Батьківщина, УДАР, Свобода,) 117577, як бачимо це приблизно 60% від прокладної інформації. КПУ, яка в регіоні займає явну позицію опозиції має 53744 знаки, а разом з офіційною опозицією буде 171321. Як бачимо всі партії разом не мають такого висвітлення як Партія Регіонів, але повторюю це не є свідченням симпатій до неї з боку журналістів хоча б тому що, в Партії Регіонів переважає негативна тональність.